Packning

Vi kan utföra många typer av packningsarbeten kanske i samband med montering. Vi har bred kunskap och erfarenhet från många olika typer av packningsarbeten.