Ny trådbockningsmaskin

Nu i vecka 49 installerar vi vår nya trådbockningsmaskin. Den kommer att bli en stor tillgång för oss i vår produktion så vi nu kommer att kunna ta oss an trådar med grövre dimensioner samt vara en extra resurs i de mindre tråddiametrarna.

Detta kommer att innebära att vi i än större grad kommer att kunna öka produktionsvolymen gällande trådprodukter.