HERO Teknik förvärvar dotterbolag

Sedan den 22/12-2015 agerar HERO Teknik AB moderbolag till ett nytt bolag.

Dotterbolaget heter HERO Teknik Fastigheter AB och kommer att bedriva förvaltning och uthyrning av lokaler.